ผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคาร

AerisGuard remediation and protection solution range

Indoor Air Quality Treatment

ชุดผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

 

1. Coil Cleaner - น้ำยาล้างคอยล์เย็น ใช้หลักการเอ็มไซม์ในการย่อยกำจัดเมือก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. Coil Treament - น้ำยาเคลือบคอยล์เย็น เพื่อป้องกันการสะสมของจุลินทรีย์

3. Surface and Duct Treatment - น้ำยาเคลือบโครงเครื่องปรับอากาศและท่อลม เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย

4. Filter Treatment - น้ำยาเคลือบฟิลเตอร์ เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นซึ่งเป้นแหล่งอาหารของเชื้อรา

5. ฺBioactive Condensate Pan Tablet - แผ่นป้องกันการเกิดเมือกที่ถาดน้ำทิ้ง