Aeris Corrosion Protection

Maintenance Corrosion Protection

Friendly Coating Offering Corrosion Protection

ป้องกันแผงรังผึ้งผุกร่อน

เหมาะสมอย่างยิ่งกับเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง ใกล้ทะเล, บ่อบำบัดน้ำเสีย, ห้องเก็บสารเคมี, ส่วนการผลิตที่มีสารเคมีเกี่ยวข้อง,...

มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผ่่าน Salt Spray Test ASTMB117 3,000 ชั่วโมง