Tamper-Evident Straps

Tamper-Evident Straps

ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการเติมสารใดๆ เข้าในระบบโดยไม่ได้รับอนุญาติ

ใช้งานง่าย พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดการเข้าทำงาน