GLO-STICK Dye Capsules

GLO-STICK

Dye Capsules (Patented)

สารเรืองแสง

สำหรับระบบปรับอากาศขนาดเล็กและกลาง

ใช้ได้กับทุกระบบรวมถึง R410a

ผ่านมาตราฐาน NSF และมาตราฐาน Food Grade code HTX-2, HX-2