ผลิตภัณฑ์ตรวจหาจุดรั่วในระบบปรับอากาศ

 

ตรวจหาจุดรั่วของระบบปรับอากาศโดยใช้สารเรื่องแสง

ไม่ต้องให้ใช้ไนโตรเจน และน้ำฟองสบู่อีกต่อไป
 
ใช้ได้กับสารทำความเย็น และน้ำมันหล่อลื่นทุกประเภท
 
เหมาะกับระบบทำความเย็นทุกขนาด
 
เหมาะกับงานตรวจเช็คเพื่อป้องกัน รวมถึงงานตรวจเช็คเพื่อหาจุดซ่อมแซม